शुक्रबार , अषोज ८, २०७८

ध’ मलाको रवि वि’ रूद्ध यस्तो ष’ डयन्त्र, रविलाई ध’ मलाले लगाए ठ’ गीको आ’ रोप

जेठ ७, २०७८ शुक्रबार 51

ध’ मलाको रवि वि’ रूद्ध यस्तो ष’ डयन्त्र,  रविलाई ध’ मलाले लगाए ठ’ गीको आ’ रोप

काठमाडौं

जेठ ६

https://youtu.be/Da6sM8D42XA