मंगलबार , मंग्सिर २१, २०७८

१३ वर्षीय बा’लिकाको पे’टमा सात महिनाको ग’र्भ, भा’रत भा’गे बु’बा

फागुण ८, २०७७ शनिबार 53

१३ वर्षीय बा’लिकाको पे’टमा सात महिनाको ग’र्भ,  भा’रत भा’गे बु’बा

विराटनगर

१३ वर्षीय ग र्भव ती छोरीलाई विराटनगरमा छाडेर भार तीय नागरिक भागेका छन् ।

सानिमाको घर जाने भन्दै विराटनगर ल्याएर भारत सीतामढीका नागेन्द्र साह भागेका हुन् । २९ माघमा उ नले सात महिनाकी ग र्भवती छोरीलाई सुनसरीको भा ण्टाबारी हुँदै विराटनगर ल्या एका थिए ।

छोरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मो रङ अगाडि छा डेर नागेन्द्र भागेका हुन् । प्रशासन का र्यालय अगाडि रोएर ब सिरहेको दे खेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।

*****याे समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस*****,

प्रहरीले बा लिका लाई ए बिसी नेपाल विराटनगरको जि म्मा लगाएको छ ।

एबिसी नेपालमा रहेका बेला बि रामी भएपछि कोसी अस्पतालमा स्वा स्थ्य जाँच गर्दा गर्भ र हेको खु लेको थियो ।

बा लि काको पे टमा २८ ह प्ता को ग र्भ छ,एबिसी नेपाल वि राटनगरकी प्रमुख वि ष्णु श र्मा पन्तले भनिन्बु बाले सा निमाको

जा ने भ न्दै ल्या एर विराटनगरमा छा डेर घर फ र्किए, लिन बो ला उदा आ एका छै नन् ।’ ***भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस**

उनका अनु सार भा उजुका भा इले क रणी ग रेपछि बा लिकाको ग र्भ रहेको थियो । ब ला त्का रको ग र्भप तन गर्न स क्ने अवस्थामा नरहेको उनले ब ताइन् ।

ब च्चाको तौ ल एक कि लोमात्रै रहेछ, बा लिकाको स्वा  स्थ्य पनि कमजो र छ उनले भनिन्हा मीले भार तमा नै पु नस्र्थापना गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषासँगको समन्वयमा भारतमा नै बा लि कालाई फ र्का उने तया री भएको ब ताइन् ।

छो रीलाई छा डेर गएका बाबु पहिचान भए पनि लिन भने नआएको उनले बताइन् ।

इ ज्जत जाने भन्दै बुबा छोरी लिन नआएका हुन् । बालि काको लुगा सबै झोलामा हालेर ल्या एका रहे छन् उनले भनिन्बु बाले छा डेर भागेका हुन् भन्नेमा छो रीलाई जान कारी छै न ।

उ द्दार गर्नुअ घि बा लिका दि नभर जिल्ला प्रशासन का र्यालय अ गाडि रुँ दै ब सेकी थिइन् ।

एबिसीले ध नुषा प्रहरीलाई बा लिकाको जि म्मा ल गाउने र प्रहरीले भारतीय प्र हरीको जि म्मा ल गाउने उनले बताइन् ।

स्रोत

कोशि अन लाईन