समाचार

मे’ला हेर्न ग’एकी १६ ब र्षीया भा न्जी’ला’ई आ फ्नै मा माले गरे क र णी’

काठमाडौं

४ फागुन ।

कपिलवस्तुमा मामाबाट भा न्जी ब ला त्कृत भए की छन् । शुक्र बार रा ति भा न्जी ला ई घर पुर्या उन मोटरसा इकलमा रा खेर

जाँ दै ग र्दा बा टोमा च र्पी गर्न भ न्दै रो केर मा माले ब ला त्का र गरेका हुन् । १६ बर्षकी भा न्जी (पी डित कि शो री) क पीलव

स्तुको विजयनगर गाउँ पालि काको लो ह रौला गा उँमा ला गेको मे ला तथा सां स्कृति क का र्यक्रम हेर्न पुगे की थिइ न् । सो ही

का र्यक्रममा ब सेर साँ झ भएपछि जे ठा मा माले का न्छा भा ईला ई घर पु र्या उन ल गा एका थिए ।

प्रहरीका अनुसार घ रबाट दीदीले आ फ्ना भाइ लाई छो री ला ई घर पु र्याइ दिन आ ग्रह गरेकी थिइन् । र, जे ठा भा ईले का न्छो

भा इला ई भा न्जीला ई घर पु र्याइ दिन आ ग्रह ग रेका थिए । कान्छा मा मासँग बा इकमा घर गएकी भा न्जी ले मा माबाटै ब

ला त्का र भएको भ न्दै प्रह रीमा उ जु री दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपी लव स्तुले ज नाएको छ ।

प्रहरीले आइ तबार नै मु द्धा परेको र पी डक मा माला ई निय न्त्रण मा लि इसकेको ज नाएको छ ।

पी डि त भा न्जी ले दि एको ब या नमा ट्या क्ट रले स ड क बि गा रे का का रण बा टो बि ग्री एको भन्दै अ र्कै बा टो ल गेर खो

ला कि ना रमा पु र्याई रा ति ब ला त्का र गरेको ब ता एकी छन् । च र्पी ग र्ने भ न्दै मा माले भा इक रो केको पनि पी डि त कि शो

रीले ब ता एकी छन् । प क्रा उ प रेका मा मा को स म्बन्ध मा थप अनु शन्धा न गरी का रवा ही अघि ब ढा इने प्र हरी को भनाइ छ ।

यो पनि

किशोरीलाई आइरन किन? किशोर अवस्थालाई बा ल्यावस्थापछि मानव शरीरमा हुने वृद्धि र विकासको दृष्टिकोणले दोस्रो महत्वपूर्ण अवधिको रुपमा लिइन्छ ।

किशोर अवस्था भन्नाले बाल्यावस्था र वयस्क अवस्थाबीचको मानव विकासको चरणलाई जनाउँछ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले १० देखि १९ वर्षको उमेर समूहलाई किशोर अवस्था भनी परिभाषित गरेको छ।

किशोर अवस्थामा वयस्क अवस्थाको ४० देखि ६५ प्रतिशत तौल र १५ देखि २० प्रतिशतसम्म उचाइ हासिल हुन्छ।

किशोरा अवस्थामा तीव्र दरमा शारीरिक वृद्धि विकास हुने भएकोले पोषणको आवश्यकता बढी हुन्छ।

पोषणतत्व अधिक आवश्यकता हुने भए तापनि विभिन्न कारणहरु (सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, जीवनस्तर

परिवर्तन, मनोवैज्ञानिक आदि) ले गर्दा पोषणयुक्त खानपानमा कमी हुने हुँदा न्यून पोषणको जोखिम हुन्छ, जसमध्ये रक्तअल्पता पनि एक हो।

रक्तअल्पता भनेको शरीरमा रगतको कमी भएको अवस्थाहो। रक्तअल्पताका कारणहरुमध्ये आइरनको कमी एक प्रमुख कारण हो।

नेपालमा जनसांखिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०११ अनुसार मुलुकका करिब ३५ प्रतिशत प्रजनन उमेरका महिलाहरु

रक्तअल्पताबाट पीडित छन् भने ३९ प्रतिशत किशोरीहरुमा रक्तअल्पताको समस्या देखिएको छ।

नेपाल सरकारले रक्तअल्पताको समस्यालाई समाधान गर्न विभिन्न कदम चालिरहेको छ।

विगत केही वर्षमा यसको प्रतिशत घटे पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालका किशोरीहरुमा रक्तअल्पता मध्यम जनस्वास्थ्य समस्याको रुपमा रहको छ।

यदि यो समस्या ४० प्रतिशतभन्दा बढी किशोरीहरुमा देखिएमा गम्भीर समस्याको रुपमा रहने छ। ऋाजका किशोरी भनेका भोलिका आमा हुन्।

यदि किशोरी कुपोषित भइन् भने भोलि जन्मने बच्चा पनि कम तौलको र कुपोषित जन्मिन सक्छ, जसले परिवार, समाज र सिंगो राष्ट्रको विकासको लागि नराम्रो असर गर्नसक्छ।

किशोरीहरुमा आइरनको कमीले हुने रक्तअल्पता भएमा शरीर पूर्ण रुपमा वृद्धि नहुने, कमजोर वौद्धिक विकास हुने, न्यून

शारीरिक क्षमता तथा कार्य सम्पादन र दैनिक कार्यमा कम एकाग्रता जस्ता समस्या देखिन्छन्।

साथै विभिन्न अनुसन्धानका अनुसार रुक्तअल्पता भएका किशोरीहरु पछि गर्भवती भएमा समयभन्दा अगाडि शिशु जन्माउने र कमतौलको शिशु जन्माउने जस्ता जोखिम व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ।

शरीरको करिब ६५ देखि ७५ प्रतिशत आइरन हेमोग्लोबिनको रुपमा रगतमा पाइन्छ। आइरनको आपूर्ति कम भएमा हेमोग्लोबिन निर्माण प्रभावित हुन्छ।

नेपालमा विद्यमान रक्तअल्पताका विभिन्न कारणमध्ये प्रमुख कारण दैनिक आहारमा आइरनयुक्त खानाको कमी हुनु हो।

 

Related Articles

Back to top button